تیوال | یاسر متاجی: از دور که می آمدی باد گندم روی شانه هات را می تکاند بر
S3 : 11:25:33
از دور که می آمدی
باد
گندم روی شانه هات را می تکاند
بر لبهات گیلاس روییده بود
ماه در شکاف خنده هات
و اردیبهشت در جیبت پنهان
از دور که می آمدی
ابرهای بی قرارِ مشتم
هدیه شدن به تو را تمنا می کردند
نسخه ام پیچیده شد
کمی باد موافق
یک دنیا سکوت
و خیالی سهمگین
تا گنجشک شوم و
یورش کنم به آسمان.

#یاسر_متاجی
۱ نفر این را امتیاز داده‌است
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید