تیوال | پویا فلاح درباره فیلم ایده اصلی: فرم روایی فیلم یادآور فرم فیلم رخ دیوانه است اما دو
S3 : 15:05:15
فرم روایی فیلم یادآور فرم فیلم رخ دیوانه است اما دو فیلم تفاوت های اساسی با هم دارند.ایده اصلی کست خوبی دارد،در لوکیشنی کمتر استفاده شده فیلمبرداری شده و تقریبا کار همه عوامل خوب است اما فیلمنامه ای نسبتا ضعیف،همه این زحمات را بی اثر کرده.
زنی که برای انتقام از شوهر سابقش،دختر زیبایی را به عنوان مشاور به تیم او می فرستد و با کلی نقشه قصد زمین زدن او را دارد،چطور در انتهای فیلم و با چرخشی عجیب که هیچ مقدمه چینی برای آن نشده بود با شوهر سابقش همدست شده و حتی به نفع او کنار می کشد تا شوهر سابق برنده مناقصه شود؟متاسفانه این تنقاضات در فیلمنامه جذابیت را به شدت کم کرده و شاهد فیلمی پرستاره اما کم حرف هستیم
امیر مسعود این را خواند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید