آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | مرجانه جعفریان: من خود اسیر خویش بودم و ماندن, مردن بود! ... پس آنگاه خیزابگون
S3 : 22:12:19 | com/org
من خود
اسیر خویش بودم
و ماندن,
مردن بود!
...
پس آنگاه
خیزابگونه ای
در جانم
بیدار شد
و
رفتم
...
اینک
آن موجم
که سر به صخره می کوبد
و بازمی گردد
در آغوش مادرش
دریا...

#مرجانه
بَه بَه
بَه بَه...
۱۶ شهریور ۱۳۹۸
سلام
رفتم که مرداب نباشم
وامانده پا در گل نباشم
رفتم که آزاد شوم
رفتم و اینک آن دیوانه موج ِ بیقرار ِ بیقرارم
که یک دم آسایش ندارم .
سید
۲۵ آبان ۱۳۹۸
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید