آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | سلیمانی درباره کنسرت گروه زنبورک: دختر من خیلی لذت برد. ولی چند تا مورد کلافه ام کرده بود. یکی اینکه کاش
S3 : 19:00:36 | com/org
سلیمانی
درباره کنسرت گروه زنبورک i
دختر من خیلی لذت برد. ولی چند تا مورد کلافه ام کرده بود. یکی اینکه کاش کلا بچه های زیر دو سال رو راه نمیدادن که تمام مدت یا گریه کنن یا پدر و مادر مجبور به راه رفتن بشن. کلاً نظم سالن خوب نبود، یه ربع دیر شروع شد، با این حال تا یک ربع هم افراد در حال ورود بودند. تعدادی از بچه ها هم دائم در حال دویدن بودند.
دختر من قسمت قطار و هواپیما رو از همه بیشتر دوست داشت و خودم قصه ی خروس رو.
ارزو ع این را خواند
میترا این را دوست دارد
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید