آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | لیلا والی درباره گردش خانه موزه بازار |با نگاهی به زندگی زنان قاجار|: برگزاری توامان بازدید از خانه ای قدیمی از زمان قاجار و روایت کتابی که
S3 : 03:20:57 | com/org
برگزاری توامان بازدید از خانه ای قدیمی از زمان قاجار و روایت کتابی که در مورد یکی از زنان قاجار نوشته شده بود در چنین محیطی بسیار جذاب و تجربه به یاد ماندنی ای بود. آرزومی موفقیت برای سرکار خانم دکتر ناظمی نویسنده ی کتاب سه روز مانده به آخر دریا رو دارم. انشاءاله چنین برنامه هایی باز هم تکرار بشه