تیوال | سعید حاجتمند: امشب عجب آرامشی دارم،غیر از خیال تو خیالی نیست عکس
S3 : 18:00:28
امشب عجب آرامشی دارم،غیر از خیال تو خیالی نیست
عکس تو قاب چشم هایم شد، یعنی به جز دوری ملالی نیست

شعر و شب و این قهوه و فنجان، تا آخرین بیت از تو می نوشم
در طالع فنجان من افتاد ، زیباتر از خواب تو فالی نیست

حس تو وقتی در خیالم هست ، انگار از هر وحشتی دورم
بیزارم از وا کردن چشمم ، غیر از خیالت حس و حالی نیست

حالا منم یک آدم شیدا ، مردی که دستش پیش تو رو بود
مردی که غیر از چشم های تو ، در عمق چشمانش سوالی نیست

هی می روم ، هی می روی گاهی ، تقویم تکرار مکرر هاست
این لعنتی را پاره خواهم کرد، خیری میان این توالی نیست

ای ... دیدن ادامه » ماه بانوی غزلهایم ، از تو نوشتم از تو که دوری
می خواستم پیش دلت باشم ، افسوس این شبها مجالی نیست

در خواب آمد چشمهای تو ، تا خواب چشمم را به یغما برد
حالا شب و بیداری و قهوه ، باچشمهای تو - عالی نیست؟

#سعیدحاجتمند
#برای_همسر_عزیزم
۱ نفر این را امتیاز داده‌است
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید