تیوال | زهره مقدم درباره نمایش پیتزا جهان: پیتزا جهان با از دست دادن بازیگرانش می‌تونست ضربه بدی
S3 : 18:33:14
زهره مقدم
درباره نمایش پیتزا جهان i
پیتزا جهان با از دست دادن بازیگرانش می‌تونست ضربه بدی بخوره ولی دو عزیزی که جایگزین شدند چیزی در کار کم نگذاشتند و بازی خوبی ازشون دیدیم.
کلیت کار قابل قبوله و عوامل اجرایی سعی زیادی داشتند که کار خوبی ارائه بدند. اگر نتیجه کار قوی ای در نیومده ایراد رو باید در متن جستجو کرد و روی داستان کار بیشتری انجام داد.
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید