تیوال | Leon S. Kennedy درباره فیلم روسی: مرجان (با بازی طناز طباطبایی) خطاب به یوسف (با بازی
S3 : 16:29:01
Leon S. Kennedy
درباره فیلم روسی i
مرجان (با بازی طناز طباطبایی) خطاب به یوسف (با بازی میلاد کی مرام): ((اون خدایی که من رو باهاش معامله کردی خدا نیست؛ شیطانه)).
فاطمه ایزدپناه این را خواند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید