تیوال | گروه همیاری درباره نمایش مشق شب: خرید بلیت این نمایش به کارگردانی امیر نجفی و بازی رضا
S2 : 15:04:53
خرید بلیت این نمایش به کارگردانی امیر نجفی و بازی رضا محمدخانی، نیکان راست‌قلم، علیرضا حق‌پرست، سمیرا نجاری، علی چاقوچی، یگانه رجبی، برسام نوری از یکشنبه ۱۷ شهریورماه ساعت ۱۲ آغاز خواهد شد.
زهرا جعفرابادی این را خواند
محمد احمدی بزرگ این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید