تیوال | گروه همیاری درباره نمایشنامه‌خوانی هرکول و طویله های اوجیاس: خرید بلیت این نمایش‌نامه خوانی به کارگردانی محمدعلی
S3 : 13:21:11
خرید بلیت این نمایش‌نامه خوانی به کارگردانی محمدعلی زرین نهاد و خوانش سروش آزادگان، سهیل جمشیدی، سحر قلباربند، علیرضا برهانی، راحله محبوبی، نیلوفر عزیزی، کیمیا کرمعلی، مریم پایمرد شنبه ۱۶ شهریورماه ساعت ۱۲ آغاز می‌شود.
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید