تیوال | بیژن وکیلی درباره مستند میدان جوانان سابق: درود. فیلم خوش ساخت و جذابی ست. خصوصا برای هم نسل های
S2 : 14:17:31
درود. فیلم خوش ساخت و جذابی ست. خصوصا برای هم نسل های من که دوم خرداد را دیده اند. اما بعنوان یک مستند حجم اطلاعات کم بود و مصاحبه ها می توانست خلاقانه تر باشد.
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید