تیوال | گروه همیاری درباره نمایش پنجاه پنجاه: خرید بلیت روزهای تازه این نمایش، از یکشنبه ۳۱ شهریور
S2 : 17:59:11
خرید بلیت روزهای تازه این نمایش، از یکشنبه ۳۱ شهریور تا چهارشنبه ۳ مهر، به کارگردانی مرتضی اسماعیل کاشی و با بازی ایلناز آذری، آیدا آقاخانی، شهاب اشکان و ... فردا (یکشنبه) ساعت ۱۲ آغاز خواهد شد.