تیوال | گروه همیاری درباره اپرای عروسکی عاشورا: خرید بلیت سه روز پایانی این اپرای عروسکی، از چهارشنبه
S3 : 13:20:37
خرید بلیت سه روز پایانی این اپرای عروسکی، از چهارشنبه ۲۰ تا جمعه ۲۲ شهریور، به طراحی و کارگردانی بهروز غریب‌پور، امروز (یکشنبه) ساعت ۱۸ آغاز خواهد شد.
هانی حسینی و غزال م این را خواندند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید