تیوال | گروه همیاری درباره نمایش امشب اینجا: خرید بلیت روزهای تازه این نمایش، از چهارشنبه ۲۷ تا
S3 : 17:50:46
خرید بلیت روزهای تازه این نمایش، از چهارشنبه ۲۷ تا جمعه ۲۹ شهریور، به کارگردانی مژگان خالقی، دراماتورژی محمد چرمشیر و با بازی میترا حجار، هانا کامکار، ترلان پروانه، سه شنبه (۱۹ شهریور) ساعت ۱۲ آغاز خواهد شد.
amirreza_mgh11 و محمد لهاک ( آقای سوبژه ) این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید