کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | هیچ کس: مبارک است زاده شهریور! زادروزت، این بار پیشتر گفتم! گم شده ات پیدا ش
S3 : 21:58:01 | com/org
مبارک است زاده شهریور! زادروزت، این بار پیشتر گفتم!
گم شده ات پیدا شد! در قابی نهان، دیدمتان!
آن هم مبارک است! مبارک است!
می دانستم، گفته بودم...جام بعدی حذفیست...
گل طلایی به سر ، بنشاندت ،
نوازشت کند، محبتت کند،
دوستت باشد و دوستت بدارد،
هم صحبتت باشد ، پای رمان هایت بنشیند و بخواندت...آی بخواندت...
راستی هر وقت توانستی ، بدهیت را پرداخت کن!
تو به من ، نه نه! به دنیا ، دست کم، یک رمان بدهکاری ...آی بخوانمش...

#مخاطب خاص

از: هیچ کس
مبارکه..:)
۱۸ شهریور ۱۳۹۸
برای همراهی در تیوال لطفا وارد شوید