تیوال | رویا کاظمی درباره فیلم قصر شیرین: «ای غایب از نظر که شدی همنشین دل» روایتی با حضور
S3 : 17:04:22
«ای غایب از نظر که شدی همنشین دل»

روایتی با حضور جلال، بچه هاش، زن دوم، خواهر زن، برادرزن و... درباره شیرین.
شیرین که جلال رو دوست داشته، که زنده و مُرده اش کار جلال رو راه انداخته، میخواسته اون قصر داشته باشه ... ولی شرکت زندگانیش با جلال درش تخته شده.
فارغ از موضوع، بازی ها (بازی بچه ها درعین خوب بودن به نظرم در عاقل و بالغ بودنشون اغراق داشت)، ریتم و .... نکته جذاب این فیلم برای من، عدم وسوسه کارگردان برای نمایش حتی یک فریم عکس از شیرین بود. شیرین، غایبِ همیشه حاضر.
میترا و زهره مقدم این را خواندند
پویا فلاح، امیر مسعود، سید حامد حسینیان، سپیده و الهه این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید