آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | وحید عمرانی: شهریور؛ همدست پاییز است از من بشنو که زادۀ این ماهم از من که عمری
S3 : 08:15:42 | com/org
شهریور؛
همدست پاییز است
از من بشنو
که زادۀ این ماهم
از من که عمری در خزان زیستم
شهریور ...
خزانه دار طلاهای پاییز است.
۱ نفر این را امتیاز داده‌است
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید