تیوال | وحید عمرانی: شهریور؛ همدست پاییز است از من بشنو که زادۀ این ماهم از
S2 : 19:38:27
شهریور؛
همدست پاییز است
از من بشنو
که زادۀ این ماهم
از من که عمری در خزان زیستم
شهریور ...
خزانه دار طلاهای پاییز است.
۱ نفر این را امتیاز داده‌است
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید