برای پیش‌گیری از شیوع بیشتر ویروس کرونای جدید، همه تئاترها، کنسرت‌ها و سینماها تا پایان هفته یعنی آدینه ۹ اسفندماه تعطیل است. اطلاعات بیشتر
تیوال | رویا فلاحی درباره نمایش دزدان جیبوتیچ: دزدان جیبوتیچ از مردمی می گفت که آینده خود را به هیچ
S3 : 03:30:26
دزدان جیبوتیچ از مردمی می گفت که آینده خود را به هیچ دادند و با امید واحی چشم به آینده ای پوچ دوختند شاید ...شاید ...شاید کودکش بتواند سحرگاه فردا را ببیند...شاید ...اگر دزدان حریص در کمین نباشند تا لقمه نان را از دستانش بربایند...شاید...
این نمایش اوضاع جامعه کنونی را به صورت یک اتفاق که در یک تعاونی رخ میدهد نشان میدهد که متن و کارگردانی هر دو مفهوم را به خوبی به تماشاچی میرساند و در نهایت طنز تلخ و زیبایی رخ داد که بسیار پر مفهوم و عالی بود
امیر مسعود و حمیدرضا مرادی این را خواندند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید