تیوال | گروه همیاری درباره نمایش به زبان خواب: خرید بلیت این نمایش از سومین دوره رپرتوار عصر تجربه،
S3 : 18:57:03
خرید بلیت این نمایش از سومین دوره رپرتوار عصر تجربه، به کارگردانی سما موسوی و با بازی مارال کشاورز، سما موسوی، امروز (چهارشنبه) ساعت ۱۲، با تخفیف روزهای نخست آغاز خواهد شد.
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید