تیوال | گروه همیاری درباره نمایش به زبان خواب: خرید بلیت این نمایش از سومین دوره رپرتوار عصر تجربه،
S3 : 03:23:17
خرید بلیت این نمایش از سومین دوره رپرتوار عصر تجربه، به کارگردانی سما موسوی و با بازی مارال کشاورز، سما موسوی، امروز (چهارشنبه) ساعت ۱۲، با تخفیف روزهای نخست آغاز خواهد شد.
شبنم یگانه این را خواند
سعیده شریفی این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید