تیوال | گروه همیاری درباره نمایش لاموزیکا سوم: این نمایش تمدید شد. خرید بلیت از چهارشنبه ۲۷ تا جمعه
S2 : 18:32:33
این نمایش تمدید شد. خرید بلیت از چهارشنبه ۲۷ تا جمعه ۵ مهر، به کارگردانی جلال تهرانی و با بازی امیر کرمی، تارا یونس تبار آغاز شد.
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید