تیوال | علی بنایی درباره نمایش دزدان جیبوتیچ: یک نمایش شریف دیدم که حرفی برای گفتن داشت و از وضعیت
S2 : 09:36:03
علی بنایی
درباره نمایش دزدان جیبوتیچ i
یک نمایش شریف دیدم که حرفی برای گفتن داشت و از وضعیت بد اقتصادی روز صریحا انتقاد میکرد.
دیالوگ ماندگارش آنجایی بود که نگهبان شی گفت: میدونید استیصال و شرمندگی یه مرد جلو خانوادش یعنی چی؟
دکور صحنه و شرایط سالن خیلی خوب نبود اما بازی ها نسبتا خوب بود و کارگردانی درست بود چون کاملا واضح نمایش حرف اش را به مخاطب می زد
در کل از ۱۰ به این نمایش ۷ می دهم و راضی بودم.
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید