تیوال | نسیم تاجی درباره نمایش کریملوژی: نمایشی خوب با اجرای خوب مجید رحمتی و کارگردانی خوب
S3 : 16:25:54
نسیم تاجی
درباره نمایش کریملوژی i
نمایشی خوب با اجرای خوب مجید رحمتی و کارگردانی خوب رضا بهرامی ، استفاده از شیوه های نمایش ایرانی برای یک اجرای تک نفره بسیار جذاب بود به امید موفقیت این گروه خوب
خسته نباشید.
رضا بهرامی این را خواند
لیلا مظاهری این را دوست دارد
خانم تاجی عزیز ممنون از اینکه با حضورت کلی انرژی دادی به گروه و‌ممنون از نقد و‌نظرت،
۲۶ شهریور
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید