کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | یاسمن بهمن درباره نمایش رگ: بسیار زیبا بود و خیلی تاثیر گذار ... کار ارزشمندیه
S3 : 08:02:44 | com/org
یاسمن بهمن
درباره نمایش رگ i
بسیار زیبا بود و خیلی تاثیر گذار ... کار ارزشمندیه ... فقط کمی صحبت کردن ترکی زیاده که دوست داشتم متوجه بشم .. که البته دوستم‌برای من ترجمه میکرد
سلام
خوشحالیم که اجرا رو دوست داشتین.
۲۸ شهریور ۱۳۹۸
برای همراهی در تیوال لطفا وارد شوید