تیوال | یاسمن بهمن درباره نمایش رگ: بسیار زیبا بود و خیلی تاثیر گذار ... کار ارزشمندیه
S2 : 16:54:15
یاسمن بهمن
درباره نمایش رگ i
بسیار زیبا بود و خیلی تاثیر گذار ... کار ارزشمندیه ... فقط کمی صحبت کردن ترکی زیاده که دوست داشتم متوجه بشم .. که البته دوستم‌برای من ترجمه میکرد
سلام
خوشحالیم که اجرا رو دوست داشتین.
۲۸ شهریور
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید