تیوال | گروه همیاری درباره نمایش آواز قو: خرید بلیت روزهای تازه این نمایش، یکشنبه ۳۱ شهریور و
S3 : 14:19:17
خرید بلیت روزهای تازه این نمایش، یکشنبه ۳۱ شهریور و دوشنبه ۱ مهر، به نویسندگی آنتون چخوف، کارگردانی پریزاد سیف و با بازی سعید پورصمیمی، پریزاد سیف آغاز شد.
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید