کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | گروه همیاری درباره نمایش آواز قو: خرید بلیت روزهای تازه این نمایش، یکشنبه ۳۱ شهریور و
S3 : 19:31:52 | com/org
خرید بلیت روزهای تازه این نمایش، یکشنبه ۳۱ شهریور و دوشنبه ۱ مهر، به نویسندگی آنتون چخوف، کارگردانی پریزاد سیف و با بازی سعید پورصمیمی، پریزاد سیف آغاز شد.
برای همراهی در تیوال لطفا وارد شوید