کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | محمدرضا قائمی: بررشی تازه از یک ترانه نمیگم سن و سالم زیاده اما سی و پنج سال ت
S3 : 17:13:47 | com/org
بررشی تازه از یک ترانه

نمیگم سن و سالم زیاده اما
سی و پنج سال توی تاریخ گُمِ
سی و پنج سال حسرت چشمای تو
خودش قد تاریخ این مردُمِ

محمدرضا قائمی
۲ نفر این را امتیاز داده‌اند
برای همراهی در تیوال لطفا وارد شوید