آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | عرفان درباره نمایش بهار شکنی: این کار به نظر من چند تا نکته اموزنده و منفی داشت که دیدنش خالی از لطف
S3 : 04:55:49 | com/org
عرفان
درباره نمایش بهار شکنی i
این کار به نظر من چند تا نکته اموزنده و منفی داشت که دیدنش خالی از لطف نیست واقعا.یکی اینکه بازی های بازیگر ها به شدت کنترل شده و بدون هیچ حرکت دست و صورت و پا اضافی بود.دوم اینکه فرمی که ساخته شده بود و ایده جالب بود ولی خودشو کامل نمیکرد.و سوم اینکه ایده استفاده از زمین خیلی جالب بود ولی ایکاش کارگردان از این امکانی که به وجود اورده بود بیشتر استفاده میکرد که میتونست کار رو کامل تر بکنه.خسته نباشید گروه محرتم.