تیوال | شگفت انگیز درباره فیلم کلوپ همسران: جلف، هجو، سخیف به معنای واقعی این فیلم فاجعه بود.
S3 : 17:12:02
شگفت انگیز
درباره فیلم کلوپ همسران i
جلف، هجو، سخیف
به معنای واقعی این فیلم فاجعه بود. یعنی یه سور به فیلم لس انجلس تهران زده بود. خیلی بد بود
امیر مسعود این را خواند
شگفت‌انگیز عزیز
آیا حقیقتاً قبل از دیدن این فیلم، فقط از روی پوستر و اسم و احیاناً تیزر کار نمیشد تشخیص داد که این فیلم چی هست و جای امثال شما در سالن این فیلم نیست؟!؟
چرا چیز به این واضحی رو نادیده می‌گیریم و بعد میایم از رقت‌بار بودن وضعیت فیلم گلایه ... دیدن ادامه » می‌کنیم؟!؟
۳۱ شهریور
با امیر مسعود بشدت موافقم و فکر میکنم هر بلیت اضافه ای که توسط کسانی غیر از مخاطبان سطحی بدنه خریداری بشه خیانت به سینمای هنریه و هر بلیت یک خشت از این نوع فیلم و سینما رو بنا میکنه، بخودمون بیاییم و خودمون رو گول نزنیم، ماها حاضر به پرداخت کمترین هزینه ... دیدن ادامه » ای برای تغییر نیستیم اما صدای غرغرمون گوش آسمون رو کر میکنه
۳۱ شهریور
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید