تیوال | رها باصفا: یکی میگفت زندگی مثل نور خورشیده، بی رنگ، بی بو... باید
S3 : 07:27:04
یکی میگفت زندگی مثل نور خورشیده، بی رنگ، بی بو... باید یه چیزی پیدا شه مثل منشور بشکندش،
تجزیه اش کنه.
حس میکنم عشقِ تو همون منشورس برای زندگیِ من! عشقِ تو نور تکراری و بی رنگِ خورشید زندگی منو شکست و از من کسی ساخت که همیشه باهاش بیگانه بودم... از من چیزی ساخت که باور نمی کردم روزی در خودم ببینم...
و فکر میکنم این عشق، این منشورِ مقابل نور رو همیشه حفظ کنم... چون نمیخوام حتا لحظه ای به آدمی برگردم که قبل از تو بودم...!
۲ نفر این را امتیاز داده‌اند
به قول اوشو ؛ عشق نیست. عشق ورزیدن است. پیوند نیست. پیوند یافتن است. ترانه نیست. ترانه خواندن است. رقص نیست. رقصیدن است .
دقیقن عین اینجایی که گفتی : نمیخوام لحظه ای به آدمی برگردم که قبل از تو بودم ..
عالیه . عشق یعنی " شدن " . عشق اگر در ما عمل نکنه و ما ... دیدن ادامه » رو به نسخه ی زیباتری از خودمون ارتقا نده ، عشق نیست . یه همکناریِ خنثی و جبر آلود و بی فایده است .

۰۱ مهر
آرهه بامدادجان ... شدن! :)
۰۱ مهر
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید