کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | رها باصفا: وهم‌ناک‌ترین و در عین حال عجیب ترین چشم اندازی که دیدم، آثار و بقایای
S3 : 17:25:32 | com/org
وهم‌ناک‌ترین و در عین حال عجیب ترین چشم اندازی که دیدم، آثار و بقایای آدمهاییِ که روزی زندگی میکردند، بی اینکه به مرگ فکر کنند، و مُردند چنان که گویی هرگز زندگی نکرده اند!
برای همراهی در تیوال لطفا وارد شوید