تیوال | رها باصفا: وهم‌ناک‌ترین و در عین حال عجیب ترین چشم اندازی که دیدم،
S2 : 07:05:49
وهم‌ناک‌ترین و در عین حال عجیب ترین چشم اندازی که دیدم، آثار و بقایای آدمهاییِ که روزی زندگی میکردند، بی اینکه به مرگ فکر کنند، و مُردند چنان که گویی هرگز زندگی نکرده اند!
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید