کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | عطا صادقی درباره نمایش بهار شکنی: وقتی یه قصه‌ی دو خطی داری و دیگه هیچ، مجبوری جای خالی درام رو با فرم و
S3 : 15:33:15 | com/org
وقتی یه قصه‌ی دو خطی داری و دیگه هیچ، مجبوری جای خالی درام رو با فرم و با تکرارهای غیرضروری پر کنی. دو تا کار قبلی کارگردان یعنی دینید اینچ و نقاشی اشر رو خیلی دوست داشتم اما این کار رو نه.