کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | phm777 درباره نمایش هر کسی یا روز می‌میرد یا شب من شبانه روز: - در واقع اگر جنگجو و مبارزه گر باشی،تو به انتقام فکر میکنی ،واز همان
S3 : 00:25:06 | com/org
- در واقع اگر جنگجو و مبارزه گر باشی،تو به انتقام فکر میکنی ،واز همان لحظه تو دیگر برای زندگی پیشنهادی نداری ! و اجازه نمی دهی زندگی پیشنهادات لذت بخش را به تو نشانه رود.سجاد افشاریان این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا وارد شوید