کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | گروه همیاری درباره نمایش مجافقین: خرید بلیت این نمایش به کارگردانی رسول حق شناس و بازی سمیه کیادربندسری،
S3 : 23:49:24 | com/org
خرید بلیت این نمایش به کارگردانی رسول حق شناس و بازی سمیه کیادربندسری، علیرضا رحیم زاده، حنانه فتح اللهی، محمدرضا سرلک، حمید شهربیگی، امیرحسین کریمی، پوریا عابدی، فرامرز شاهسون در شهر پاکدشت، دوشنبه ۱۵ مهرماه آغاز خواهد شد.
میترا و علیرضا رحیم زاده این را خواندند
برای همراهی در تیوال لطفا وارد شوید