آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | mohammad ali Zamanian درباره نمایش بهار شکنی: در یک کلام خلاصه شود: تئاتر تکنیک که محتوی لنگ می زند. از هر بابت
S3 : 20:42:34 | com/org
در یک کلام خلاصه شود:
تئاتر تکنیک که محتوی لنگ می زند.
از هر بابت به نو آوری ها در میزانسن، نحوه روایت و نورپردازی اشاره کنیم که بسی دلنواز و زیباست، از بابت محتوی سمت و سوی دقیقی در روایت احساس نمی شد.
این تناقض و عدم تطبیق مناسب سبب سردرگمی و پیچیدگی تصنعی شده و در انتها مخاطب نمیداند در مورد چه باید فکر کند.
نویسنده اثر من را یاد فیلم ماهی و گربه از شهرام مکری می اندازد که در تکنیک فوق العاده ظاهر شده اما در داستان کمی ضعیف مانده. اما همین کارگردان در فیلم هجوم خود پیشرفت خوبی کرده. امیدوارم این نویسنده نیز در آثار بعدی خود بتواند این خلا را پر کند و شاهد نمایشی بی نظیر از او باشیم.
به تیم این نمایش خسته نباشید عرض می کنم.
میترا و ثمین مهاجرانی این را خواندند
NetHunter این را دوست دارد
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید