کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | وحید عمرانی: پاییز در میان درختان که می وزید فریاد مرگِ برگ ز هر گوشه می رسید ب
S3 : 19:15:34 | com/org
پاییز در میان درختان که می وزید
فریاد مرگِ برگ ز هر گوشه می رسید

بعد از وقوع حادثه از روی تسلیت
اشکی ز چشم ابر به هر شاخه می چکید

در باغ باز ماند فقط یک درخت سبز
در بین برگ های تنش لانه ای پدید

یک جوجه زاغ پیش تن سرد مادرش
از درد و رنج فاصله فریاد می کشید

دیدم سرشک بار از آن راهِ آمده
پاییز را که سوی درِ باغ می دوید
لیلا مظاهری، سحر لیلی ئیون و سعید حاجتمند این را امتیاز داده‌اند
برای همراهی در تیوال لطفا وارد شوید