تیوال | شاهین درباره همکاری تیوال و تپ‌سی: چه خوب من اسنپ رو که تحریم کردم با خودم گفتم حیف تخفیف
S2 : 00:37:39
چه خوب من اسنپ رو که تحریم کردم با خودم گفتم حیف تخفیف های تیوال برای اسنپ بود :)))‌
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید