تیوال | مریم اسدی: روزی سه بار ، تشنج بی وقت می کنم دنیا سرش گیج می
S2 : 22:11:47

روزی سه بار ، تشنج بی وقت می کنم
دنیا سرش گیج می رود
من زمین می خورم
عُق می زنم تمام خودم را زیر خط فقر
هول می کند منحنی شاخص ارز ، پشت در
نسخه گران کُن است ، ناصرِ خسرو ، پای دَخل
سیل تورم ، راه توسل بسته است روی ما
محض فرج ، مُنکر تحریم ، دور می زنید
روزگاری ست
که آتش را
به هوس کشیدند
هوس را
در نفس چشیدند

وسط قلب من
کنار درد های تو
میان تردید آدمهای شهر
بغلِ ... دیدن ادامه » سکوت بی صدای غم

خسته ایم
شبیه زن هایی
که شب ها را
‏در آغوش مرد هایی می گذرانند
‏که دوست شان نداشتند.


#مجتبی
۰۹ مهر
قلمتان مانا
فقط محض یادآوری عوق ( عق ) و هوول ( هول می کند )
چشمه شعرتان جوشان تر
۲۳ مهر
تیلا جان
عُق لهجه دار و هول ، هووووووول کَرده ما ، به ترکه مهرتان ، اصلاح و تربیت شد :)
سپاس از بذل توجه و نگاه سازنده شما
۲۴ مهر
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید