کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | محمد ونائی درباره نمایش مشق شب: احسنت به این متن و این کارگردانی پ.ن : یکی از راه های اعمال قدرت که
S3 : 23:09:34 | com/org
محمد ونائی
درباره نمایش مشق شب i
احسنت به این متن و این کارگردانی

پ.ن : یکی از راه های اعمال قدرت که توسط قدرت های نامشروع استفاده می شود، اسارت زبانی است، اسم های زیبا گذاشتن بر روی اتفاقاتی که اگر آن اسم ها نباشند ما به گونه ای دیگر آن ها را می بینیم و درک می کنیم.
استعاره پدر مهربان (و تنبیه گر) یکی از همین ها است.