تیوال | محمد ونائی درباره نمایش مشق شب: احسنت به این متن و این کارگردانی پ.ن : یکی از راه
S2 : 15:15:12
محمد ونائی
درباره نمایش مشق شب i
احسنت به این متن و این کارگردانی

پ.ن : یکی از راه های اعمال قدرت که توسط قدرت های نامشروع استفاده می شود، اسارت زبانی است، اسم های زیبا گذاشتن بر روی اتفاقاتی که اگر آن اسم ها نباشند ما به گونه ای دیگر آن ها را می بینیم و درک می کنیم.
استعاره پدر مهربان (و تنبیه گر) یکی از همین ها است.
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید