برای پیش‌گیری از شیوع بیشتر ویروس کرونای جدید، همه تئاترها، کنسرت‌ها و سینماها تا پایان هفته یعنی آدینه ۹ اسفندماه تعطیل است. اطلاعات بیشتر
تیوال | وحید عمرانی درباره فیلم پارادایس:
S2 : 15:29:23
فاجعه، شعاری، سفارشی و فاقد هر گونه ارزش هنری.
celine این را خواند
ماهرو رستمی و نرگس این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید