کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | گروه همیاری درباره نمایش مینواس: خرید بلیت این نمایش به کارگردانی علی ریاحی زاده و بازی نوشین نوروزی، ع
S3 : 13:30:48 | com/org
خرید بلیت این نمایش به کارگردانی علی ریاحی زاده و بازی نوشین نوروزی، علی ریاحی زاده، محمدرضا یحیایی، رویا کریمی، محمدحسن کریم وند، رضا حسین نژاد، مهرداد حسین زاده، فاطمه آمی احمدی، مهدیس نظری، پرنیا عسگری با تخفیف روزهای نخست همینک آغاز شد.
میترا این را خواند
برای همراهی در تیوال لطفا وارد شوید