تیوال | رضاصاد: با اینکه خودم یک سایت آموزش عکاسی دارم؛ اما این ریسک
S3 : 00:17:26
با اینکه خودم یک سایت آموزش عکاسی دارم؛ اما این ریسک رو میکنم و در مورد ویژگی های یهترین سایت های آموزش عکاسی ایران صحبت میکنم. شاید سایت خودم من شامل این ویژگی ها نباشه!
http://rezasadeghi.net/best-photography-site/
۱ نفر این را امتیاز داده‌است
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید