تیوال | نیلوفر درباره فیلم سال دوم دانشکده من: چه بازی خوبی داشت بازیگر دختر فیلم.. چقدد سکانس خواب/کابوس
S3 : 23:54:11
چه بازی خوبی داشت بازیگر دختر فیلم..
چقدد سکانس خواب/کابوس دیدن رو دوست داشتم..

اصن باورم.نمیشد برم این فیلم رو ببینم و.خوشم بیاد..اونم فیلمی از صدرعاملی..
Samira و سپهر این را خواندند
امیرمسعود فدائی این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید