تیوال | گروه همیاری درباره نمایش مضحکه‌ی «جنگنامه‌ی غلامان» تقلید در یک مجلس: خرید بلیت این نمایش نوشته بهرام بیضائی و به کارگردانی
S3 : 20:28:13
خرید بلیت این نمایش نوشته بهرام بیضائی و به کارگردانی محسن حسینی با بازی مرجان صادقی، فاطمه صارمی، الهه مونسی، شقایق سرسختی، مریم آشوری، لیلی جنیدی همینک آغاز شد.
محمد مهدی رودگر این را خواند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید