تیوال | گروه همیاری درباره نمایش موسیقی مجلسی: خرید بلیت سانس ویژه روز شنبه ۲۰ مهرماه این نمایش به
S3 : 21:00:43
خرید بلیت سانس ویژه روز شنبه ۲۰ مهرماه این نمایش به کارگردانی مهدی علی‌نژاد، طاها محمدی و بازی سوگند صدیقی، سپیده ساعدی، الناز نباتی، هانیه اصغری، شیوا جوانمرد، وحیده رخشان، میترا مسائلی، تینا حاج محمدرضا، آیدا توپال و قاسم عبداللهی با ۵۰٪ تخفیف دانشجویی همینک آغاز شد.
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید