تیوال | نازنین احمدی درباره نمایش آل زا: اصلا تئاتر خوب و جالبی نبود و گریم و لباس بازیگراشون
S3 : 15:07:03
نازنین احمدی
درباره نمایش آل زا i
اصلا تئاتر خوب و جالبی نبود و گریم و لباس بازیگراشون هم یه جور وحشتناک و ترسناک بود
در کل از یه کار دانشجویی هم خیلی خیلی ضعیف تر بود و اصلا پیشنهاد نمیشه
شاهین این را خواند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید