کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | گروه همیاری درباره نمایش امیر کبیر: خرید بلیت این نمایش در خانه نمایش شهر قم به کارگردانی محمدرضا شاه مردی
S3 : 11:23:41 | com/org
خرید بلیت این نمایش در خانه نمایش شهر قم به کارگردانی محمدرضا شاه مردی و بازی مرتضی ایجادی، داریوش پور آرین، محمد یوسفی، مرضیه فتخانی، فاطمه آخوندیان، باران سپهری، فاطمه خوش سخن با تخفیف روزهای نخست همینک آغاز شد.
برای همراهی در تیوال لطفا وارد شوید