تیوال | گروه همیاری درباره نمایش بداهه: خرید بلیت روزهای تازه این نمایش، از چهارشنبه ۲۴ تا
S2 : 05:05:26
خرید بلیت روزهای تازه این نمایش، از چهارشنبه ۲۴ تا یکشنبه ۲۸ مهر، به کارگردانی آروند دشت آرای و با بازی (به ترتیب الفبا) ستاره پسیانی، دیبا خاتمی، آروند دشت‌آرای، کاظم سیاحی، علی شادمان، امیراحمد قزوینی، الهام کردا، رضا کیانیان، سهیل مستجابیان، فاطمه نقوی، مارین ون‌هولک امروز (چهارشنبه) ساعت ۱۲ آغاز خواهد شد.
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید