آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | گروه همیاری درباره نمایش هفت کودک یهودی: خرید بلیت این نمایش به کارگردانی مصطفی اسفندیاری و بازی رخساره شجاع ال
S3 : 22:33:44 | com/org
خرید بلیت این نمایش به کارگردانی مصطفی اسفندیاری و بازی رخساره شجاع الدّین، سعید دهقانی، یوکابد موسوی، میلاد اتابکی، حسین ابراهیمی، سعید شایق، سمیه کرمی، سارا نعیمی، الیکا فلکی، رویا بیگی، پریا شیوندی، عاطفه نصرآبادی، محمد میرزاده با تخفیف روزهای نخست، شنبه ۲۰ مهرماه ساعت آغاز خواهد شد.