کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | گروه همیاری درباره نمایش سرزمین پدری: خرید بلیت روزهای تازه این نمایش، از یکشنبه ۲۱ تا سه شنبه ۲۳ مهر، به کا
S3 : 11:45:07 | com/org
خرید بلیت روزهای تازه این نمایش، از یکشنبه ۲۱ تا سه شنبه ۲۳ مهر، به کارگردانی محمد قاسمی و با بازی پری بارانی، محمد قاسمی، مجتبی شجاعی، ملینا قدیمی، شکیلا سماواتی، امیر یوسفی، محمد علی رحمانی آغاز شد.
میترا و احسان مشعل چی این را خواندند
mojtaba ازاد، Nasi7، اعظم موسوی و عاطفه عزیزی این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا وارد شوید