تیوال | گروه همیاری درباره نمایش دونه‌های انار: خرید بلیت این نمایش به کارگردانی حمید عرب و بازی حنیف
S3 : 20:41:37
خرید بلیت این نمایش به کارگردانی حمید عرب و بازی حنیف ابراهیمی، مهر آفاق جودکی، علی حسینی‌خواه، مینا حسنی، حدیثه نوروزی، هاله حسینی اجرای روز شنبه ۲۰ مهرماه همینک آغاز شد.
میترا و زهره مقدم این را خواندند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید