کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | فرزین زمان خان درباره نمایش شاهباز سدره نشین: افسوس و صد افسوس که با موضوع کار اشنایی کمی دارم و به اندازه کافی درک
S3 : 10:54:34 | com/org
افسوس و صد افسوس که با موضوع کار اشنایی کمی دارم و به اندازه کافی درک نکردم و لذت نبردم که کوتاهی از جانب خودم بود، اما برخی نکات ساده ضربه های سهمگینی به کیفیت کار میزد.
برخی از بازیگران گویی زمانی که در نور بودند در نقششان بودند و لحظه ای که نور میرفت خودشان میشدند که به وضوح مشخص بود، یکی از سربازان تیمور مدت زمان زیادی به نمایش نگاه نمی کرد و غرق در افکار خودش بود یا شاگرد بور که ماسک دوم رو فراموش کرده بود چشم ازش برنمیداشت.
چهار شاگرد از لحظه اول یک صدا و یک بدن بودند، چطور یکی شروع به چرخش و حرکات اضافی می کند؟ اگر دستور کارگردان بوده که هم دلی را بهم زده است، اگر تلاشی برای دیده شدن و درخشیدن بوده، دیده شد و خودخواهی برداشت شد!
به طور کلی حرکات نظم کمی داشتند که از نظر من به تمرین بسیار بیشتری نیاز بود.

امیر مسعود، میترا و زهره مقدم این را خواندند
برای همراهی در تیوال لطفا وارد شوید